Ing. Radovan VÝSMEK
44 let / ženatý / 2 děti

Úředník krajského úřadu

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Hudba
Cestování

Předpoklady a zkušenosti:
Více než desetiletá zkušenost v oblasti regionálního školství
Orientace v dotační politice EU pro oblast vzdělávání
Tvorba a realizace projektů napříč všemi stupni vzdělávání

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Ve volebním období bych chtěl především
- prosadit zřízení servisní organizace pro školy ve správním obvodu ORP Zlín, která by odebrala administrativní a personální zatížení škol ve vztahu k dotačním a investičním aktivitám,
- v základních školách zavést jednotný systém kariérového poradenství opřený o spolupráci s krajským Centrem kariérového poradenství,
- prosadit centralizaci nákupu softwarového vybavení pro školy, a tím ušetřit školám prostředky.

Proč volit právě mne?
Se svými zkušenostmi a znalostmi jsem schopen najít cesty pro řešení mnoha problémů v oblasti vzdělávání. Mým heslem je SPOLUPRÁCE krajského města s krajem, a na tom chci stavět.