Ing. Petr VENENÝ
54 let / ženatý / 3 děti

Dialyzační technik
Člen Komise mládeže a tělovýchovy při RMZ

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Sport
Včelaření

Předpoklady a zkušenosti:
20 roků práce v zastupitelstvu města
10 roků práce v radě města

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
V oblasti sportu chci
- rozvíjet lokality určené pro sportovní vyžití všech věkových kategorií,
- pokračovat v další obnově a modernizaci již vybudovaných sportovišť,
- prosadit příspěvky na odměny trenérů mládežnických klubů.
V oblasti včelaření chci
- podporovat činnost včelařských kroužků,
- podpořit vzdělávání včelařů,
- zavést příspěvek na léčiva proti nemocem včel.

Proč volit právě mne?
Mám zkušenosti se správou města a vidím i jeho nejdrobnější problémy. A na ty se chci zaměřit.