Významný nadpis

Michaela STRAKOVÁ
36 let / vdaná / 3 děti

Manažerka

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Zájmy:
Skauting
Vztahy v rodině a mezi dospělými

Předpoklady a zkušenosti:
Koordinátor Family Pointu Zlín
Zakladatelka informačního portálu www.rodinavezline.cz
Manažerka vzdělávacích akcí na podporu vztahů pro dospělé (snoubenci, manželé, rodiče)
Pedagog volného času 

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Velmi blízká je mi problematika rodin, ve které se chci angažovat. A to například:
- zlepšením informovanosti,
- podporou mimoškolního vzdělávání dětí i dospělých s akcentem na mezilidské vztahy,
- nabídkou podpůrných skupin pro lidi, kteří jsou např. v podobné životní situaci a neví si s ní rady,
- koordinací nabídek volnočasového vyžití, podporou nejen masových akcí, ale i menších, osobitějších projektů,
- rozvojem místních komunit, nízkoprahových zařízení a dobrovolnictví,
- zlepšováním bezbariérovosti ve městě.

Proč volit právě mne?
Chci, aby pro nás, kteří tu žijeme, bylo město Zlín opravdovým domovem, kde se cítíme dobře a budu se snažit vytvářet k tomu podmínky. Upřednostňuji cestu spolupráce a otevřené komunikace.