Významný nadpis

Ing. Ivan SKŘIVÁNEK
61 let / ženatý / 3 děti

Technický pracovník
Zastupitel statutárního města Zlín

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Turistika
Historická literatura

Předpoklady a zkušenosti:
Zkušenost z práce v zastupitelstvu města

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Ve volebním období bych se chtěl angažovat ve zvelebování místních částí a v oživení spolkového života.