Kamil ŠIMEČEK
31 let / ženatý / 3 děti

Obchodník ve strojírenství

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Příroda
Skauting
Moderní architektura

Předpoklady a zkušenosti:
Zkušenosti a znalosti z oblasti obchodu, dopravy, infrastruktury, stavebnictví, místního rozvoje

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Chtěl bych se zaměřit na zlepšení dopravní situace ve Zlíně a okolí
- zasadit se o opravy silnic,
- prosadit výstavbu parkovacích míst a garáží,
- motivovat občany k většímu využívání MHD a tím ulevit přetížené dopravě.
Dále bych se chtěl zaměřit na bytovou politiku, především
- prosadit vytipování a uvolnění pozemků pro výstavbu nových rodinných domů a městských bytů pro mladé rodiny,
- pomoci obyvatelům baťovských domků aby se jim v nich žilo lépe.

Proč volit právě mne?
Vím, jak by měla vypadat infrastruktura a MHD v moderním městě a jak toho dosáhnout.
Vím, co trápí rodiny s dětmi a jak by jim mohlo město snadno pomoci.
Vím, jak se žije v památkové zóně v baťovských domcích a co by město mohlo udělat pro to, aby se tam jejich obyvatelé cítili dobře.
Mám chuť pracovat pro město a jeho obyvatele.