Významný nadpis

Jaromír SCHNEIDER
52 let / ženatý / 3 děti

Vedoucí dotačních projektů
Zastupitel statutárního města Zlín
Člen finančního výboru Zastupitelstva statutárního města Zlín
Starosta Orla jednoty Zlín 

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Sport
Hudba
Dobrovolnická činnost

Předpoklady a zkušenosti:
Dlouholeté zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje a evropských dotací
Příprava konkrétních projektů financovaných ze zdrojů EU především v oblasti MHD
Zkušenosti z finančního a rozpočtového řízení hospodaření města

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Jako obyvatel Jižních Svahů, a vzhledem k dluhu města vůči této oblasti, budu prosazovat:
- urychlení revitalizace dosud nevyřešených částí tohoto sídliště,
- zlepšení podmínek pro parkování občanů Jižních Svahů,
- opravu chodníků a celkové řešení dopravy na tomto největším zlínském sídlišti.
Pro všechny občany Zlína chci prosazovat:
- další rozvoj MHD s cílem zvýšení bezpečnosti a snížení ekologických dopadů dopravy ve městě,
- ekonomicky přijatelné podmínky pro získání cenově dostupného bydlení pro mladé rodiny.

Proč volit právě mne?
Chci, aby byl Zlín městem, které má budoucnost v mladých rodinách a které je solidární ke svým starším spoluobčanům.
Udělám všechno pro to, aby se rozvíjelo do podoby moderních evropských správních center, kterým jako krajské město může, či spíše musí být.
Chci využít své mnohaleté zkušenosti se zpracováváním a řízením realizace projektů podporovaných z finančních zdrojů především Evropské unie.
Díky zkušenostem z veřejné správy rozumím problémům souvisejícím s řízením mého rodného města Zlína.