Program KDU-ČSL Zlín

Zlín je naším domovem. Stejně jako si zvelebujeme dům, ve kterém žijeme, je zapotřebí rozvíjet i ráz našeho města. Budeme usilovat o to, aby byl Zlín příjemným místem k životu pro všechny generace.

Lepší podmínky pro bydlení jsou naším cílem. Budeme se snažit o zúžení památkové zóny ve Zlíně, aby opravy a rekonstrukce domů byly pro jejich obyvatele konečně jednodušší a aby si mohli své bydlení upravit podle svých představ.

I mladé rodiny nás zajímají. Chceme jim zajistit lepší a dostupnější bydlení, třeba výstavbou startovacích bytů. Při narození každého dítěte pak dostanou příspěvek ve výši 2 tisíc korun. A zasadíme se o zvýšení počtu míst v mateřských školách.

Nejen naše děti, ale i my všichni potřebujeme kvalitní sportovní vyžití. Chceme rozvíjet lokality, na kterých vybudujeme dětská hřiště a jiná sportoviště. A samozřejmě, že chceme pokračovat i v obnově a modernizaci těch již vybudovaných - např. zimního stadiónu.

Musíme se zabývat rozvojem sociální oblasti. Chceme zlepšit služby pro seniory, vybudovat chráněné bydlení pro postižené a sociálně slabé nebo zavést jízdné zdarma pro seniory nad 70 let a děti do 15 let, které mají trvalé bydliště ve Zlíně.

Ani zeleně není nikdy dost. Chceme ve Zlíně provádět průběžnou a citlivou revitalizaci parků a lokalit pro volný čas. Budeme usilovat o regeneraci vodních ploch a využití prostoru kolem nich pro volnočasové aktivity občanů.

Naším cílem je prosadit, aby se s příspěvky a dotacemi nakládalo spravedlivě s péčí dobrého hospodáře. Například aby byly použity na zvelebování místních částí, oživování spolkového života nebo na různé projekty pro rodiny s dětmi.

Aktivně řešit problémy města a jeho občanů. Nechceme jen přihlížet stagnaci města, ale chceme podporovat investice do zajímavých projektů, které povedou k rozvoji Zlína a zlepšení života občanů.

Více pracovních nabídek pro mladé lidi. To je klíč k tomu, aby Zlín nebyl jen přechodnou stanicí, jakýmsi hnízdem, odkud se mladí rozletí do světa, ale trvalým místem pro život. Proto chceme například aktivně podporovat rozvoj firem na území města Zlína.

Infrastruktura Zlína je nedostatečná. Chceme co nejrychleji vyřešit elektrifikaci železnice a napojení na dálniční přivaděč. Také chceme vybudovat záchytná parkoviště na okraji města, která by zamezila věčnému přetížení zlínské dopravy.

Cílů však máme o hodně víc. Nechceme věci nechávat svému osudu, ale aktivně pracovat a rozhodovat i v mnoha dalších oblastech jako je kultura, školství, zdravotnictví nebo turistický ruch. Našim přáním je, aby naši občané byli spokojení a žilo se jim ve Zlíně dobře.

Dejte nám svůj hlas, protože ZLÍN MÁ NA VÍC!Cíle Aleše Dufka

Situace ve Zlíně je poměrně vážná a nelze jen používat slova chtít nebo moci, jediný možný výraz je sloveso muset.

Musíme
tedy urychleně:
- začít budovat nové vlakové nádraží
- začít budovat nové autobusové nádraží
- začít opravovat fotbalový a zimní stadion
- vybudovat na Jižních svazích sportovní a společenské centrum
- zmírnit podmínky života obyvatel v městských památkových zónách
- začít systematicky opravovat místní komunikace, nejenom chodníky
- umožnit obyvatelům Jižních svahů a Malenovic slušné parkování
- začít rekonstrukci budovy Zámku a bývalého soudu včetně přilehlého parku
- dokončit rekonstrukci centra města
- umožnit snadnější a levnější výstavbu bytů a domů ve Zlíně


Nejsem naivní a nechci vás tu takzvaně opíjet rohlíkem. Vím, že většina věcí se nepodaří dokončit již v následujícím volebním období. Ale je potřeba věci nastartovat. 

Musíme konečně začít pracovat na konkrétních projektech a stanovit si pevné termíny jejich dokončení. Nechceme stagnovat, tak jak se to děje v současné době, kdy je většina výše uvedených věcí schovávána pod koberec.

Zlín má na víc!

Aleš Dufek