Významný nadpis

Ing. Jan KREJČÍ, MBA
38 let / svobodný

Obchodní ředitel

Politická příslušnost:
Bez politické příslušnosti 

Zájmy:
Sport - kolová

Předpoklady a zkušenosti:
Člen zastupitelstva
Člen sportovní komise
Člen kontrolní komise
Zkušenosti z manažerských pozic ve výrobně-obchodních firmách
Místopředseda a ekonom Krajského svazu cyklistiky

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Chtěl bych nejdříve zprovoznit velké kino.
Jako sportovec chci pracovat na zlepšení podmínek pro sportování zlínských občanů.
Jako občan Zlína se chci angažovat ve zlepšení parkování zlínských obyvatel, například zavedením rezidentních zón.

Proč volit právě mne?
Protože dokážu plnit to, co slíbím.