Mgr. Miroslav Kašný
58 let / ženatý / 3 děti

Radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport

Zastupitel statutárního města Zlín 
Profesionální hudebník - člen Filharmonie B. Martinů Zlín

Politická příslušnost:

KDU-ČSL
Předseda Okresního výboru KDU-ČSL
Člen předsednictva krajského výboru KDU-ČSL

Zájmy:
Umění - hlavně hudba
Památky

Předpoklady a zkušenosti:
Dlouholeté zkušenosti z funkce náměstka primátora města Zlína

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Ve svém volebním období bych chtěl iniciovat jednání o problematice
- rozsáhlé městské památkové zóny, která potřebuje velmi specifický přístup díky rozdílnými představám a požadavkům jejich obyvatel,
- špatné dopravní situace ve městě,
- neutěšeného stavu mnoha objektů ve městě - hyzdí město a neslouží jeho obyvatelům.

Proč volit právě mne?
Celý svůj život žiji ve Zlíně, znám ho velmi dobře a mám dostatek zkušeností ze svých předchozích pracovních pozic. Pokud naši občané byli v minulosti s mojí prací spokojeni, budu rád, když pro ně budu moci pracovat i nadále.