Významný nadpis

Mgr. Mojmír JURÁK
46 let / ženatý / 5 dětí

Učitel angličtiny, majitel jazykové školy

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Sport - hokej, fotbal, horolezectví
Filmy
Literatura

Předpoklady a zkušenosti:
Dlouholetá angažovanost v politice
Člen zastupitelstva
Neuvolněný člen rady města
Předseda finančního výboru
Člen dozorčí rady městské společnosti
Pověřený zastupitel pro místní část Jaroslavice
Člen finanční a ekonomické komise

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Moje vize se plně shoduje s naším volebním programem - jiné osobní cíle si nekladu.

Proč volit právě mne?
Znám fungování radnice a mohu přispět k tomu, aby byla otevřená a vstřícná k občanům našeho města.
Správa věcí veřejných mně celoživotně zajímá a politiku vnímám jako službu svému okolí.
Jak jsem již prokázal, dovedu zastávat veřejnou pozici čestně a bez postranních úmyslů.