Co jsme udělali pro město Zlín

KDU-ČSL měla od r. 1990 do r. 2014 ve vedení města své zástupce, kteří se ve spolupráci s dalšími koaličními stranami zaměřili na svěřené oblasti života města Zlína.

Můžeme se ohlédnout na splněné cíle a rozvoj potřebných aktivit pro město Zlín, ke kterým přispěli zástupci KDU-ČSL:

  Ekonomická stabilita městského rozpočtu

  Zřízení Městské policie a její dlouholeté řízení do r. 2002

  Zřízení účelových fondů města Zlína (sociální, ekofond, mládeže a tělovýchovy, kulturní, na opravy a modernizace bydlení)

  Odstranění provizorních prodejních buněk z náměstí Míru. Odstranění torza nedostavěného objektu Čepkov a záchrana tohoto prostoru umožněním výstavby obchodního střediska

  Založení společnosti Teplo a.s. , která provozuje tepelné hospodářství na kvalitní úrovni a za cenu, která je v průměru srovnatelných měst

  Zřízení centrálního parku Valachův žleb

  Koncepce bytové politiky - prodej bytů do vlastnictví občanů za přijatelné ceny

  Stavba nového kostela a střediska mládeže na Jižních Svazích

  Úprava centra ve Štípě

  Nová bytová výstavba v lokalitách Slezská, Podlesí, Na Honech - tisíce občanů zde mají svůj domov

  Nabídka startovacích bytů pro mladé rodiny

  Výstavba a provoz Domů s pečovatelskou službou za nižší nájemné

  Přestavba knihovny na Klub 204. Záchrana uměleckých souborů a volnočasových aktivit občanů

Od r. 2014 nejsme poprvé od sametové revoluce součástí radniční koalice a máme dojem, že rozvoj Zlína stagnuje. Díky naší omlazené kandidátce a kvalitnímu programu máme ambici v komunálních volbách získat i Vaše hlasy a znovu se významně zapojit do vedení našeho krásného města Zlína.