Významný nadpis

Ing. František BRACHTL
43 let / svobodný

Dopravní inženýr

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Zájmy:
Doprava
Cestování
Fotbal
Hudba