Významný nadpis

Michaela BLAHOVÁ
49 let / vdaná / 4 děti

Radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Kulturní tradice
Sport - kolo, lyžování
Literatura
Floristika

Předpoklady a zkušenosti:
Práce v sociální službě Charita Zlín
Členka komise místní části Velíková
Místopředsedkyně OV Zlín
Předsedkyně KV Sdružení žen KDU-ČSL
Členka KV a CK KDU-ČSL
Členka komise pro strategické plánování
Práce v centrech pro rodinu v oblasti aktivit pro rodiny s dětmi a seniory

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Kromě naplnění našeho volebního programu mám pár vlastních cílů, např.
- zavedení soutěže "O nejlepší místní část Zlína",
- vítání občánků v místních částech s předáním finančního daru 2.000 Kč na každé narozené dítě,
- zkvalitnění a zefektivnění sociálních služeb ve Zlíně,
- výstavbu 50 startovacích bytů pro mladé manžele s omezeným bydlením do 5 let.

Proč volit právě mne?
Celý život žiji ve Zlíně, Velíkové. Dlouhodobě se zajímám o veřejné dění, mnoho let jsem dobrovolnicí při aktivitách pro komunitu, rodiny i seniory.
Daří se mi programové vize zapracovávat do praxe, například dotační podporu aktivit zaměřených na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů a manželství nebo zavedení ankety, kde oceňujeme pečující osobu a pěstouna.
Jsem pracovitá, energická a ráda se setkávám s občany.